Loading

Cơ Cấu Tổ Chức VPTW Đảng

Cơ cấu Tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng
Chánh Văn phòng
 • Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên TW Đảng - nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Phó Chánh Văn phòng
 • Hoàng Thanh Khiết,Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Văn phòng (nghỉ hưu 01/11/2012)
 • Lê Thị Thu Ba,Ủy viên Trung ương Đảng, kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương
 • Dương Thành Bắc (chuẩn bị nghỉ hưu)
 • Nguyễn Văn Quyền
 • Hoàng Công Hoàn, Phó Bí Thư Đảng uỷ Văn phòng
 • Nguyễn Huy Cường
 • Nguyễn Hữu Từ
 • Huỳnh Thị Nhân Phó chánh Văn phòng phụ trách phía nam, nguyên Phó Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội (nghỉ hưu 01/12/2012).
 • Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước
 • Trần Quyết Thắng, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ
Đơn vị trực thuộc
 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ trưởng: PGS.TS Lê Quang Vĩnh
  Phó Vụ trưởng: Phạm Chí Thành
  Phó Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Nguyên
  Phó Vụ trưởng: Trịnh Châu Giang Phó
  Vụ trưởng: Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • Vụ Thư kí
 • Vụ trưởng: Lê Sĩ Bình Hàm
  Vụ trưởng: Hoàng Văn Lộc
 • Tạp chí Văn phòng cấp uỷ
 • Tổng biên tập: Thân Đức Hưởng.
 • Vụ Kinh tế
 • Vụ trưởng: Trần Công Khích
  Phó vụ trưởng: Phạm Ngọc Thắng
  Phó vụ trưởng: Lê Vinh Quang Phó
  vụ trưởng: Nguyễn Mạnh Đạt
  Phó vụ trưởng: Hoàng Xuân Hoà
  Phó vụ trưởng: Nguyễn Quốc Minh
  Phó vụ trưởng: Nguyễn Hồng Sơn
  Phó vụ trưởng: Hoàng Thị Tư
 • Vụ Xã hội
 • Vụ trưởng: Ngô Quý Minh
 • Vụ Nội chính:
 • Vụ trưởng: Trần Đức Hoành
  Phó Vụ trưởng: Hoàng Ngọc Thành
  Phó Vụ trưởng: Vũ Quốc Văn
  Phó Vụ trưởng: Bùi Thị Thanh Hằng
 • Vụ Pháp luật và cải cách tư pháp
 • Vụ trưởng: Trịnh Xuân Toản
  Phó Vụ trưởng: Nguyễn Hải Ninh (thư ký Chánh Văn phòng)
  Phó Vụ trưởng: Thân Minh Thiện
 • Vụ Địa phương I (tại Hà Nội)
 • Vụ trưởng: Bùi Quang Liễu
  Phó Vụ trưởng: Lê Văn Nghị
  Phó Vụ trưởng: Phạm Văn Cầu
  Phó Vụ trưởng: Lê Khánh Toàn
 • Vụ Địa phương II (tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Vụ trưởng: Bùi Văn Nghị
  Phó Vụ trưởng: Tạ Vĩnh Thắng
  Phó Vụ trưởng: Trần Duy Hưng
 • Vụ Địa phương III (tại Đà Nẵng)
 • Vụ trưởng: Võ Khanh Phó
  Vụ trưởng: Nguyễn Lãng
  Phó Vụ trưởng: Đinh Văn Đường
 • Vụ Thư từ - Tiếp dân
 • Vụ trưởng: Vũ Ngọc Lơn
 • Vụ Tổ chức - Cán bộ
 • Vụ trưởng: TS. Trần Quyết Thắng
  Phó Vụ trưởng: Ngô Quang Thành
  Phó Vụ trưởng: Nguyễn Đức Thanh
  Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thế Nhị
 • Vụ Tài chính
 • Vụ trưởng: Ngô Văn Minh
  Phó Vụ trưởng: Đặng Quốc Tân
  Phó Vụ trưởng: Nguyễn Bá Bào
  Vụ Quản lí đầu tư và xây dựng
  Vụ trưởng: Đinh Hồng Thái
  Phó Vụ trưởng: Đỗ Hồng Tuyến
 • Cục Quản trị A (tại Hà Nội)
 • Cục trưởng: Nguyễn Đăng Lập
  Phó Cục trưởng: Ngô Uẩn
  Phó Cục trưởng: Lê Xuân Thành
  Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Lương Yên
  Phó Cục trưởng: Bùi Ánh Tuyết
 • Cục Quản trị T.78 (tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Cục trưởng: Hồ Văn Đức
 • Cục Quản trị T.26 (tại Đà Nẵng)
 • Cục trưởng: Lê Văn Hưng
 • Cục Quản trị - Tài vụ
 • Cục trưởng: Nguyễn Việt Cường
   Phó Cục trưởng: Trịnh Vĩnh Thịnh
 • Cục Lưu trữ
 • Cục trưởng: Nguyễn Văn Lanh.
  Phó Cục trưởng: Đỗ Thị Huấn
  Phó Cục trưởng: Trần Minh Hoàng.
  Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Nga.
  Phó Cục trưởng: Hoàng Quốc Tuấn.
 • Trung tâm Công nghệ thông tin
 • Giám đốc: PGS.TS. Vũ Duy Lợi
 • Ban Quản lý công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương
 • Giám đốc: Phùng Đăng Dũng

Nguồn:Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa